Sudoku

Ova mozgalica je izmišljena u Japanu 1986 godine i veoma brzo se raširila širom sveta . Pravila su vrlo jednostavna : Pred vama je kvadrat veličine 9x9 polja , koji je podijeljen u 9 manjih podkvadrata tj. regiona veličine 3x3 polja . U pojedinim poljima se nalaze brojevi od 1 do 9 . Zadatak vam je da popunite slobodna polja sa brojevima od 1 do 9 tako da u svakom redu , u svakoj koloni kao i u svakom regionu tj. podkvadratu svaki broj od 1 do 9 samo jednom upotrebite.

Add comment

Security code
Refresh