Vuk i Mačak - Narodna priča

Okupi hajka vuka, opkoli ga, a on se sakri u selu ispod plota. Tu na plotu ugleda mačka, pa ga zapita: - Molim te, kaži mi, ima li u ovom selu dobrog čoveka kod koga bih mogao da se sakrijem, inače će me ubiti.
- Idi Stevanu! - reče mu mačak.
- Ne mogu! Njemu sam onomad jagnje pojeo.
- Onda idi Jovanu!
- Ne mogu ni njemu, jer sam mu vola udavio.
- Idi onda Marku! On je dobar čovek.
- I njemu sam tu skoro, konja zaklao.
- Idi onda Filipu! On je baš dobar čovek.
- Ne mogu ni njemu! I njegovo sam tele rastrgao.
- E, moj brajko - reče mačak - pa ti si svima zlo činio! Kako onda možeš tražiti da neko bude tebi dobar?!
Uto stiže hajka i umlati vuka.

Ko zlo čini, zlom će mu se i vratiti

macak i vuk

Add comment

Security code
Refresh