Tri Sokratova cedila

Neki je čovek došao jednog dana, sav uzbuđen, mudrom Sokratu. - Slušaj, moram ti ispričati kako je tvoj prijatelj... - Stani! - prekine ga filozof - Jesi li ono što mi želiš reći procedio kroz tri cedila? - Tri cedila? - začudi se čovek.

- Da, prijatelju moj, tri cedila! Prvo je cedilo ISTINE. Jesi li proverio je li ono što mi želiš ispričati istinito?

- Nisam, čuo sam da ljudi o tome govore...

- Pa dobro prijatelju, sigurno si onda to procedio kroz drugo cedilo - a to je cedilo DOBROTE. Ima li što dobro u onome što mi želiš ispričati, makar i nije sigurno da li je sve istinito?

- Ne - odgovori čovek, oklevajući - ne radi se ni o čemu dobrom. Baš naprotiv...

- Hm! - prekine ga mudrac - pokušajmo sada i sa trećim cedilom. Je li KORISNO to što mi želiš reći?

- Pa... nije baš!

- U redu - reče mudrac - ako ono sto mi želiš ispričati nije ni istinito, ni dobro, ni korisno onda to lepo zaboravi i ne brini se o tome kao što se ni ja ne brinem!

sokrat

Add comment

Security code
Refresh